Valminud on uus raamat

Kuulmispuudega Laste Õpetajate Seltsi eestvedamisel on valminud elektroonne heli- ning videofailidega varustatud pildiraamat „Minu päev“, mis on mõeldud kurtidele väikelastele ja nende vanematele, et ühise tegevuse kaudu teha tutvust eesti viipekeelega, arendada igapäevasuhtluseks vajalikku keele- ja kommunikatsioonioskust ning hõlbustada omavahelist suhtlust.

Raamat sisaldab lihtsamaid igapäevaseid üksikviipeid ja käibefraase järgmistel põhiteemadel: perekond, söök ja jook, ööpäeva osad ja vastavad temaatilised tegevused, riided ja riietumine, hügieenitoiminguid, loomad, värvid ja suurused, mäng ja vabaaja tegevused ning suhtlemine, tähelepanu on pööratud ka viipekeelses suhtluses olulisel kohal olevale miimikale.  Üksikviipeid/fraase kujutavatele videofailidele lisaks leiab raamatust tegevusvideod, mille kaudu on võimalik õpitavaid viipeid kinnistada ning näha nende kasutamist nn loomulikus suhtluskeskkonnas. Kogu lastele suunatud sõnaline materjal on varustatud helifailidega, et kuulmisjäägi olemasolul vajadusel ka sellele oleks võimalik toetuda. Õpitava materjali kinnistamiseks on raamatusse ühtlasi lisatud harjutusi ning lapsevanematele selgitavaid kommentaare raamatus esitatu kohta.

Raamat „Minu päev“ on valminud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti rahastusel, selle autoriteks on Maret Õun ja Aire Murd.

Täname kõiki, kes raamatu valmimisele kaasa aitasid ning soovime põnevaid hetki viipekeelega tutvumisel!

Raamatuga on (Google Chrome brauseri kaudu) võimalik tutvuda aadressil: https://read.bookcreator.com/laSFKxrMRvaSZ6DPSKrlBdgT4SL2/69wVGx9zRaKxSW2AFgLMnQ

Oleme väga tänulikud ja rõõmsad, kui jagad oma arvamust raamatust ka meiega (e-post: klops.selts@gmail.com).

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.