Kuulmispuudega laste õpetajate täienduskoolitus

Ainsi, il est possible que vous ressentiez des ici secondaires lors de la prise de ce produit. Ces derniers peuvent être très variables, et affecter le système nerveux : Maux de tête ou des vertiges ;

01.05.2011. – 31.12.2012.a. korraldas KLÕPS projektitöö raames kuulmispuudega laste õpetajatele mahuka täiendkoolituse, mille eesmärgiks oli kuulmispuudega laste õpetajate omavaheliste kontaktide loomine, erialaste teadmiste/oskuste jagamine ja täiendamine ning kuulmispuudega õpilastele sobivate kaasaegsete õppematerjalide väljatöötamise alustamine.

Projekt viidi ellu Euroopa Liidu rahastamisel Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse INNOVE meetme  „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ raames.

Allpool mõned pildilised hetked projektist.

tln2_1tkp5tartu1413-e1318498222548tkp3

 

Pojekti toetas:

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne