Kuulmispuudega laste õpetajate täienduskoolitus

01.05.2011. – 31.12.2012.a. korraldas KLÕPS projektitöö raames kuulmispuudega laste õpetajatele mahuka täiendkoolituse, mille eesmärgiks oli kuulmispuudega laste õpetajate omavaheliste kontaktide loomine, erialaste teadmiste/oskuste jagamine ja täiendamine ning kuulmispuudega õpilastele sobivate kaasaegsete õppematerjalide väljatöötamise alustamine.

Projekt viidi ellu Euroopa Liidu rahastamisel Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse INNOVE meetme  „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ raames.

Allpool mõned pildilised hetked projektist.

tln2_1tkp5tartu1413-e1318498222548tkp3

 

Pojekti toetas:

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne