Lisafunktsioon Spreadthesign sõnaraamatus: 360-kraadised fotod

2018. aasta sügisel sai KLÕPSi osalusel alguse Spreadthesign sõnaraamatu koostamise jätkuprojekt, mille käigus lisatakse viipekeelte õppimise hõlbustamiseks sõnaraamatusse 360-kraadised fotod. Fotode valikul lähtutakse eelkõige kutseõppe valdkonna vajadustest, kuid lisandub kindlasti ka igapäevaeluga seonduvat materjali. Iga partnerriik (kokku 14) lisab 30 fotot, lõpptulemust on sõnaraamatu kodulehel võimalik näha 2021. aasta sügisel. Kõnealune lisafunktsioon võimaldab pilte ja nendel olevaid esemeid uurida 360-kraadi ulatuses, lisades seeläbi põnevust ja rohkem reaalsust viipekeelte õppimisse. Jääme põnevusega töö valmimist ootama!

360-kraadine foto Spreadthesign sõnaraamatu koostajatest