KLÕPS Euroopa Kuulmispuudega Laste Õpetajate Ühenduste Liidus

Uus aasta algas Kuulmispuudega Laste Õpetajate Seltsile rõõmsalt ja tegusalt, avades ühe uue kauaoodatud võimaluse valdkonna arendamiseks ning rahvusvaheliseks koostööks Euroopa tasandil, nimelt võeti KLÕPS vastu Euroopa Kurtide Laste Õpetajate Ühenduste Liidu (The European Federation of Associations of Teachers of the Deaf, FEAPDA) liikmeks.

KLÕPSi Läbirääkimised FEAPDAga liitumiseks algasid juba möödunud aasta sügisel, kuid tol hetkel tegeleti FEAPDAs parasjagu liidusiseste ümberkorraldustega ning uute liikmete vastuvõtmise korra muutmisega, mistõttu ei olnud veel selge, millistel alustel täpsemalt oleks KLÕPS liidu liikmeks astuda saanud. Möödunud aasta lõpuks oli aga FEAPDA juhtkond oma ümberkorraldustega lõpule jõudnud ning ootas meie seltsi liiduga ühinema – seda me ka tegime ning oleme nüüdsest (alates 2018. aasta jaanuarist) FEAPDA täisliikmed.

FEAPDA on 1969. aastal asutatud üle-Euroopaline kuulmispuudega laste õpetajate ühendus, mille eesmärgiks on esindada ja toetada selles vallas töötavaid professionaale läbi omavaheliste kogemuste vahetamise ja koostöö – selle järjepidevuse tagamiseks korraldab liit iga kahe aasta tagant muuhulgas ka kuulmispuudega laste hariduse ja õpetamisega seonduvaid konverentse oma liikmesühingute koduriikides. Arvestades seda, et kogu kuulmispuudega laste õpetamise valdkonna areng Eestis tugineb hetkel sisuliselt ainult väheste üksikisikute ja/või väikeste organisatsioonide initsiatiivil, süsteemseid riiklikul tasemel koolitusi selles vallas praktiliselt ei pakuta ning kogu vastava valdkonna õpetajate väljaõpe on korraldamata, siis on FEAPDAga liitumine KLÕPSi jaoks kahtlemata oluliseks võimaluseks nii valdkonnasiseste kaasaegsete suundumustega kursis olemise, meie õpetajaskonna professionaalsuse tõstmise võimaluste laienemise kui valdkonna arengu osas tervikuna.

Lisaks KLÕPSile kuuluvad hetkel ühendusse veel erialaorganisatsioonid Austriast, Belgiast, Saksamaalt, Luksenburgist, Makedooniast, Hollandist, Sloveeniast ja Suurbritanniast.

Rohkem informatsiooni FEAPDA kohta on võimalik leida organisatsiooni veebilehelt http://www.feapda.eu/

Capture