Temaatilist lugemist

Hein, Kadri. 2009. Kakskeelse ja oraalse õpetusmetoodika mõju kurtide laste kakskeelsusele. Zabordkaja, A. (toim.). Eesti Filoloogia Teadusliku Üliõpilasseltsi toimetised II. Noored filoloogid. Emakeelepäev täis tarkuseteri. Tallinna Ülikooli Kirjastus, 145 – 161.  http://ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=372477/koige_viimasem_kh.pdf

Hollman, Liivi; Loit Raili; Paabo, Regina. 2013. Viipekeelne kurt laps koolis. Loit, R. (koost.) http://www.hev.edu.ee/?id=246

Lindberg, Thomas; Snellman, Susanne. 2010. Appi – mu klassis on kuulmislangusega laps! Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. http://www.hev.edu.ee/?id=160

Loit, Raili. 2008. Õppematerjale eesti keele kui teise keele grammatika omandamiseks kuulmispuudega õpilaste IV klassile. Magistritöö. Tartu Ülikool. http://ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=372486/Loit_MA_too_kokkuvote_ja_viide.pdf

Mišiniene, R; Ojasaar, Elle. 2014. Surdologopeedi käsiraamat. http://www.hev.edu.ee/?id=260

Paales, Liina. 2008. Kurtide kogukond, viipekeel ja pärimus visuaalsusele toetuvates tehnoloogilistes keskkondades. Mäetagused. Hüperajakiri 38, 55-74.  http://ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=374120/tehnoloogia_paales.pdf

Papp, Sirle. 2003. Kurtide laste õpetamise ajaloost Eestis.Uurimustöö. Tallinna Kurtide Kool. http://www.ead.ee/371289

Toom, Regina. 2002. Kurtide keeleline variatiivsus kommunikatsioonis Eripedagoogika. Logopeedia ja emakeel 3, 25-32. http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=372497/Toom_variatiivsus_2002.pdf

Vapper, Tiina. 2017. Kuulmispuuega laste hariduses on lahendamist ootavaid probleeme palju. Õpetajate Leht nr. 11, lk. 11. http://opleht.ee/2017/03/kuulmispuudega-laste-hariduses-on-lahendamist-ootavaid-probleeme-palju/