ICED konverents Ateenas

2015. aasta juulikuus toimus Ateenas 22. ülemaailmne kuulmispuudega laste hariduse kongress International Congress on the Education of the Deaf (ICED) 2015„Educating Diverse Learners: Many Ways, one Goal „ („Mitmekesised õppijad – mitmed võimalused, üks eesmärk“). KLÕPSi liikmetest osalesid üritusel Piret Põllu ja Raili Loit. Osaluse eesmärgiks oli koguda kaasaegset teavet kuulmispuudega laste hariduse vallas toimuvast Euroopas ja kogu maailmas ning luua väliskontakte võimalikuks tulevaseks koostööks teiste riikide spetsialistidega.

ICED kongressi näol on tegemist ühe vanima ja prominentsema üritusega kuulmispuudega laste õpetuse vallas – esimene kongress toimus 1878 Pariisis ning alates 1970. aastast korraldatakse seda regulaarselt iga viie aasta järel erinevates maailma riikides.

Ateena kongress kestis neli päeva ning selle raames käsitleti kuulmispuudega seonduvaid haridusküsimusi väga erinevatest aspektides. Paralleelselt oli pidevalt võimalik kuulata ettekandeid 8-10 erinevas töötoas, ettekandeid oli kokku ~400. Suuremad teemadeplokid, millele keskenduti olid: kuulmispuudega laste sensoorne ja kognitiivne mitmekesisus; keel ja kirjaoskus; viipekeel ja kakskeelsus; emotsionaalne areng ja vaimne tervis; varane sekkumine ja väikelaste kasvatamine; CI; õppekavad ja õpikeskkond; tehnoloogia; õpetajakoolitus; elukestev õpe ja elu kvaliteet ning tööhõive ja mobiilsus. Kongress oli väga sisukas ja põnev ning andis hea võimaluse näha/kuulda kuulmispuudega laste hariduse vallas toimuvast üle kogu maailma. Rõõm oli tõdeda, et üldised probleemid ja arvamused kuulmispuudega laste haridusküsimuste osas on nii Eestis kui mujal maailmas suhteliselt sarnased.

3Hetk 2015. aasta kongressilt

Kongressil esitletud teemadega on põhjalikumalt võimalik tutvuda mahuka ingliskeelse kongressi kogumiku vahendusel, mida on soovi korral võimalik laenutada KLÕPSi juhatuselt.

Järgmine ICDE kongress toimub 2020.aastal Austraalias, Brisbanes – loodame huvile ja osavõtule ka KLÕPSi liikmete hulgas.