Astun liikmeks

Vastavalt Kuulmispuudega Laste Õpetajate Seltsi põhikirjale võivad  KLÕPSi liikmeks vastuvõtmist taotleda pedagoogid, erispetsialistid, organisatsioonid ja isikud, kes tunnistavad ja tahavad täita KLÕPSi põhikirja ning osaleda seltsi tegevuses, esitavad KLÕPSi juhatusele kirjaliku avalduse ja tasuvad sisseastumismaksu ja jooksva aasta liikmemaksu.

 

KLÕPSi liikmeks saamiseks:

1) Tutvu KLÕPSi põhikirjaga.

2) Täida avaldus ja anna see isklikult, saada posti teel või e-postiga digiallkirjastatult  KLÕPSi juhatusele: klops.selts@gmail.com või Nõmme tee 2, 13426 Tallinn. KLÕPSi juhatus otsustab vastuvõtmise 1 kuu jooksul. Teade selle kohta saadetakse avalduse esitajale e-posti teel.

3) Tasu 20€ (sisaldab sisseastumismaksu  5€ ja jooksva aasta liikmemaksu 15€) pangaülekandega  Kuulmispuudega Laste Õpetajate Seltsi (mitte KLÕPSi) SEB panga arveldusarvele EE051010220195604220

Selgitusse kirjuta oma nimi, sisseastumis- ja liikmemaks. Liikmelisus hakkab kehtima alates sisseastumis- ja liikmemaksu laekumisest KLÕPSi arveldusarvele.

 

KLÕPSi liikmemaks

26.veebruaril 2011.a Pärnus toimunud KLÕPSi asutamiskoosoleku otsusega on KLÕPSi sisseastumismaks 5€ ja liikmemaks 15€.

Iga-aastase liikmemaksu tasumise tähtaeg on 15.veebruar.