Uus keeleõppe e-raamat

Äsja möödunud aasta lõpus valmis Kuulmispuudega Laste Õpetajate Seltsi eestvedamisel e-raamat „Päev lasteaias“. Materjal on mõeldud kurtide väikelaste ja nende vanemate igapäevasuhtluseks vajaliku keele- ja kommunikatsioonioskuse arendamiseks ning omavahelise suhtluse hõlbustamiseks. Tegemist on 2018. aasta lõpus ilmunud raamatu „Minu päev“ ( https://read.bookcreator.com/laSFKxrMRvaSZ6DPSKrlBdgT4SL2/69wVGx9zRaKxSW2AFgLMnQ) edasiarendusega, keskendudes seekord eelkõige lasteaia temaatikale.

Raamat järgib lasteaeda mineku ja seal viibimise tegevusloogikat ning sisaldab järgmisi põhiteemasid: kehaosad, sõidukid, värvid, küsisõnad, ajamõisted, nädalapäevad, numbrid, suurused, kujundid, esemed ja tegevused sise- ning välisruumides, ilm, aastaajad.

Sarnaselt möödunud aastal ilmunud raamatule on ka nüüdne väljaanne varustatud nii üksikviipeid/fraase kujutavate video- ja helifailidega kui tegevusvideotega, mis võimaldavad näha õpitavate üksikviibete kasutamist kontekstis. Lisatud sõnaline materjal võimaldab muu hulgas treenida ka lugemisoskust. Materjal on esimese raamatuga võrreldes mahukam, vanuseliselt veidi vanemate laste ja nende vanemate kommunikatsioonilistele vajadustele keskendunud ning selle võrra ka sisuliselt mõnevõrra keerukam.

Raamat on mõeldud eelkõige selleks, et laps ja lapsevanem saaksid ühiselt seda vaadata ja seeläbi paremat omavahelist kontakti luua. Raamatust leiab ka mitmeid vahvaid mänge ning harjutusi õpitava materjali kinnistamiseks.

E-raamatu „Päev lasteaias“ valmimist toetas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, selle autoriteks on KLÕPSi liikmed Tiia Ojamets, Maret Õun, Aire Murd ja Raili Loit.

Raamatu leiab veebiaadressilt: https://read.bookcreator.com/1bF5TkrAo7_25m1MLZE1kkHbh64jiTVisEapfs-RHls/J7JiJKBaRYuABdP0qD7Pmw

Täname kõiki, kes raamatu valmimisele kaasa aitasid ning seda toetasid!

 

 

Vaata/kuula ka kajastusi:

Tasuta e-raamat aitab peredel viipekeeleoskust arendada

Intervjuu: Raili Loit – uus viipekeele õppimise e-raamat

https://raamatud.postimees.ee/6875065/uus-viipekeele-e-raamat-aitab-peredel-viipekeele-oskust-arendada?fbclid=IwAR20mVMax92hnAwjsYUwamCrlR6qfttDCzmwUZf2HrLQN_1jTT1IiF5vmRk

https://uudised.tv3.ee/et/eesti/uudis/2020/01/17/ilmus-uus-viipekeele-e-raamat/

 

Rubriigid: Määratlemata | Uus keeleõppe e-raamat kommenteerimine on välja lülitatud

Spreadthesign sõnaraamatu koostajad kohtusid taas

Spreadthesign sõnaraamatut koostavad projektipartnerid kohtusid taas, seekord Slovakkias. Kohtumine leidis aset 8.-10. oktoobril Prešovis, Peamisteks arutelu teemadeks olid sõnaraamatusse lisatavate 360-kraadiste fotode ning sõnaraamatu üldise koostamise/administreerimisega seonduv. Tutvuti ka sealse kuulmispuudega laste õpetuse ning kohaliku ajaloo ja kultuuriga.

Meie seltsist osalesid üritusel Kadri Hein-Loik, Mari-Liis Ungerson ja Raili Loit, kellest esimesed kaks andisd koosolekul ülevaate meie meeskonna senini tehtud töödest ja tutvustasid Slovakia partnerile meie seltsi ning viimane viis läbi töörühma arutelu võimalike 360-kraadiste fotode kaardistamiseks, tutvustas töö dokumenteerimiseks loodud elektroonseid dokumente ja nende kasutamise võimalusi.

Koosolek oli produktiivne ja huvitav, südantsoojendav oli kohtuda nii uute kui varasemate pikaaegsete projektipartneritega 14-st erinevast Euroopa riigist.

KLÕPS ühines Spreadthesign sõnaraamatu koostamisega 2015.aastal, mitmed seltsi liikmed on asjaga tegelenud juba alates 2012. aastast.


Sõnaraamatu koostamise meeskond Slovakkia koosolekul

Rubriigid: Määratlemata | Spreadthesign sõnaraamatu koostajad kohtusid taas kommenteerimine on välja lülitatud

FEAPDA kongress Põhja-Makedoonias

26.-28. septembril toimus Põhja-Makedoonia pealinnas Skopjes 25. Euroopa Õpetajate Ühenduste Liidu (FEAPDA) kongress, mille teemaks oli “Kuulmispuudega õppurite ettevalmistus iseseisvaks eluks”. Osalejaid oli kokku 16 erinevast riigist, sealhulgas Eestist.


FEAPDA president Alison Weaver kõnet pidamas

Kongressi ettekanded keskendusid peamiselt kuulmispuudega õppurite sotsiaalse, emotsionaalse, psühholoogilise ja kognitiivse arenguga seonduvatele aspektidele; tutvustati viimase aja uuringuid antud vallas; räägiti võimalikest arengut pärssivatest riskiteguritest ning sellest, kuidas toetada kuulmispuudega laste/noorte iseseisvust ning kohandada õpetust, rehabilitatsioonitegevust ja lapsevanemate nõustamist vastavalt kaasaja vajadustele. Ühtlasi tutvustati põgusalt kuulmispuudega õpilaste hariduse hetkeolukorda Balkanimaades ning külastati Skopjes asuvat kutsekooli, milles õpivad ka kuulmispuudega õppurid.


Hetk kongressilt

Kongressi raames kohtusid FEAPDA liikmesorganisatsioonide esindajad muu hulgas ka Põhja-Makedoonia presidendi Stevo Pendarovskiga. Arutati kuulmispuudega laste hariduse ja kaasatuse ning võimaliku riikidevahelise koostööga seonduvaid küsimusi antud vallas. KLÕPSi esindas kohtumisel Raili Loit.


FEAPDA esindus Põhja-Makedoonia presidendi vastuvõtul

Pärast kongressi toimus traditsiooniline FEAPDA nõukogu koosolek, kus kinnitati organisatsiooni põhikirja muudatused ning otsustati järgmise kongressi korraldamise au anda meie seltsile. Järgmine kongress saab toimuma 2021. aastal Tallinnas.

Oli meeldiv ja huvitav kohtuda ning vahetada kogemusi kolleegidega üle Euroopa ja taas kord tõdeda, et  Eesti kuulmispuudega laste haridus ei ole omadega sugugi halval järjel.

Kongressi ettekannete tutvustusi saab lugeda FEAPDA kodulehelt, sealt leiab ka ülevaatliku pildigalerii: https://www.feapdacongress2019.org/

 

Rubriigid: Määratlemata | FEAPDA kongress Põhja-Makedoonias kommenteerimine on välja lülitatud