Valminud on uus raamat

Kuulmispuudega Laste Õpetajate Seltsi eestvedamisel on valminud elektroonne heli- ning videofailidega varustatud pildiraamat „Minu päev“, mis on mõeldud kurtidele väikelastele ja nende vanematele, et ühise tegevuse kaudu teha tutvust eesti viipekeelega, arendada igapäevasuhtluseks vajalikku keele- ja kommunikatsioonioskust ning hõlbustada omavahelist suhtlust.

Raamat sisaldab lihtsamaid igapäevaseid üksikviipeid ja käibefraase järgmistel põhiteemadel: perekond, söök ja jook, ööpäeva osad ja vastavad temaatilised tegevused, riided ja riietumine, hügieenitoiminguid, loomad, värvid ja suurused, mäng ja vabaaja tegevused ning suhtlemine, tähelepanu on pööratud ka viipekeelses suhtluses olulisel kohal olevale miimikale.  Üksikviipeid/fraase kujutavatele videofailidele lisaks leiab raamatust tegevusvideod, mille kaudu on võimalik õpitavaid viipeid kinnistada ning näha nende kasutamist nn loomulikus suhtluskeskkonnas. Kogu lastele suunatud sõnaline materjal on varustatud helifailidega, et kuulmisjäägi olemasolul vajadusel ka sellele oleks võimalik toetuda. Õpitava materjali kinnistamiseks on raamatusse ühtlasi lisatud harjutusi ning lapsevanematele selgitavaid kommentaare raamatus esitatu kohta.

Raamat „Minu päev“ on valminud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti rahastusel, selle autoriteks on Maret Õun ja Aire Murd.

Täname kõiki, kes raamatu valmimisele kaasa aitasid ning soovime põnevaid hetki viipekeelega tutvumisel!

Raamatuga on (Google Chrome brauseri kaudu) võimalik tutvuda aadressil: https://read.bookcreator.com/laSFKxrMRvaSZ6DPSKrlBdgT4SL2/69wVGx9zRaKxSW2AFgLMnQ

Oleme väga tänulikud ja rõõmsad, kui jagad oma arvamust raamatust ka meiega (e-post: klops.selts@gmail.com).

Rubriigid: Määratlemata | Valminud on uus raamat kommenteerimine on välja lülitatud

KLÕPS FEAPDA nõukogu koosolekul

6. oktoobril toimus Luksemburgis Euroopa Kuulmispuudega Laste Õpetajate Ühenduste Liidu (FEAPDA) nõukogu koosolek, millel osales esmakordselt ametliku liikmena ka KLÕPS. Lisaks Eestile olid seekordsel koosolekul esindatud Saksamaa, Suurbritannia, Hollandi, Austria, Belgia, Makedoonia ja Luxemburgi kuulmispuudega laste õpetajate ühendused.

Koosolek oli tegus ja meie vastuvõtt uue liikmena äärmiselt positiivne. Järgmine koosolek toimub 2019. aasta septembris Makedoonias, kus samal ajal korraldatakse ka iga kolme aasta tagant toimuvat FEAPDA kongressi.

Hetk FEAPDA nõukogu koosolekult

Rubriigid: Määratlemata | KLÕPS FEAPDA nõukogu koosolekul kommenteerimine on välja lülitatud

Töö rahvusvahelise viipekeelte sõnaraamatuga jätkub

Teatame rõõmuga, et rahvusvahelise viipekeelte sõnaraamatu Spreadthesign (https://www.spreadthesign.com/) koostamise jätkuprojekti taotlus on saanud positiivse vastuse ning töö sõnaraamatuga jätkub alates 2018. aasta sügisest. Kolm aastat kestva Erasmus+ projekti käigus lisatakse sõnaraamatusse interaktiivsed 360° fotod, mis aitavad viipekeele õppimise muuta oluliselt põnevamaks ning mugavamaks.

KLÕPS on Spreadthesign sõnaraamatu koostamise projekti üheks partneriks olnud alates 2015. aastast, kuid meie meeskond on sõnaraamatu koostamisega tegelenud alates 2011. aastast, mil Eesti projektiga liitus.

Rubriigid: Määratlemata | Töö rahvusvahelise viipekeelte sõnaraamatuga jätkub kommenteerimine on välja lülitatud