Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti toetatud projektid

Sur europe-pharm l'Internet 20 mg prix est de 5,75 € le comprimé. Pour chaque boite nous proposons 8 à 64 comprimés, pour un prix variant entre 93 € et 368 € la boite. Comparer à son prix dans une pharmacie ordinaire il est plus avantageux de commander levitra en ligne.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti toetusel on 2018. ja 2019. aasta lõpus valminud kaks elektroonset heli- ning videofailidega varustatud pildiraamatut: „Minu päev“ ning “Päev lasteaias”. Raamatud on mõeldud kurtidele väikelastele ja nende vanematele, et ühise tegevuse kaudu teha tutvust eesti viipekeelega, arendada igapäevasuhtluseks vajalikku keele- ja kommunikatsioonioskust ning hõlbustada omavahelist suhtlust.

Raamatud sisaldavad lihtsamaid igapäevaseid üksikviipeid ja käibefraase järgmistel põhiteemadel: perekond, sõõk ja jook, ööpäeva osad ja vastavad temaatilised tegevused, riided ja riietumine, hügieenitoiminguid, loomad, värvid ja suurused, mäng ja vabaaja tegevused, suhtlemine, kehaosad, sõidukid, värvid, küsisõnad, ajamõisted, nädalapäevad, numbrid, suurused, kujundid, esemed ja tegevused sise- ning välisruumides, ilm, aastaajad. Tähelepanu on pööratud ka viipekeelses suhtluses olulisel kohal olevale miimikale.  Üksikviipeid/fraase kujutavatele videofailidele lisaks leiab raamatutest tegevusvideod, mille kaudu on võimalik õpitavaid viipeid kinnistada ning näha nende kasutamist nn loomulikus suhtluskeskkonnas. Kogu lastele suunatud sõnaline materjal on varustatud helifailidega, et kuulmisjäägi olemasolul vajadusel ka sellele oleks võimalik toetuda. Õpitava materjali kinnistamiseks on raamatusse ühtlasi lisatud harjutusi ning lapsevanematele selgitavaid kommentaare raamatus esitatu kohta.

Täname kõiki, kes raamatute valmimisele kaasa aitasid ning soovime põnevaid hetki viipekeelega tutvumisel!

Raamatuga “Minu päev” on (Google Chrome brauseri kaudu) võimalik tutvuda aadressil: https://read.bookcreator.com/laSFKxrMRvaSZ6DPSKrlBdgT4SL2/69wVGx9zRaKxSW2AFgLMnQ

Raamatu “Päev lasteaias” leiab veebiaadressilt: https://read.bookcreator.com/1bF5TkrAo7_25m1MLZE1kkHbh64jiTVisEapfs-RHls/J7JiJKBaRYuABdP0qD7Pmw

Meediakajastused:

https://youtu.be/W76bEWZl76g

https://eestielu.goodnews.ee/tasuta-e-raamat-aitab-peredel-viipekeeleoskust-arendada/

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-raili-loit-uus-viipekeele-oppimise-e-raamat/

https://raamatud.postimees.ee/6875065/uus-viipekeele-e-raamat-aitab-peredel-viipekeele-oskust-arendada?fbclid=IwAR20mVMax92hnAwjsYUwamCrlR6qfttDCzmwUZf2HrLQN_1jTT1IiF5vmRk

https://uudised.tv3.ee/et/eesti/uudis/2020/01/17/ilmus-uus-viipekeele-e-raamat/