Seltsist

Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts (KLÕPS) on aktiivsete õpetajate, erispetsialistide ja kuulmispuudega laste õpetamisega seotud inimeste eestvedamisel loodud mittetulundusühing, mille peamisteks eesmärkideks on kuulmispuudega laste hariduse edendamine ning vastavate huvigruppide ühendamine ja esindamine.

Selts registreeriti 12. mail 2011. aastal, selle loomine sai teoks koostöös Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ESF-i programmiga “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014”.

KLÕPS toimib võrgustikupõhiselt, on avatud, arenev ja koostööd väärtustav organisatsioon.

Oma igapäevases tegevuses lähtub KLÕPS  Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest, ühingu põhikirjast ning Vabaühenduste eetikakoodeksist (https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/)