Kurtide laste sotsiaalse arengu teabepäev

14. märtsil 2017.aastal toimus Tallinnas Hotell Meriton konverentsikeskuses (Toompuiestee 27/Paldiski mnt 4, Tallinn) teabepäev kus tutvustatati kurtide laste sotsiaalse arengu kohta viimastele aastatel tehtud uurimuste tulemusi ning teiste riikide kogemusi kuulmispuudega laste õpetamisel ja arendamisel.20170314_110410-1

Teabepäeval esinesid:

Dr. Marek Meristo (paremal pildil) Göteborgi Ülikoolist, kes tegi kokkuvõtte nendest projektidest, millega ta on töötanud Tallinnas ja Tartus kuulmispuudega laste koolides (samuti Rootsis, Itaalias ja Londonis) alates aastast 2004. Nimetatud uurimusprojektid käsitlesid laste võimet näha maailma teise inimese silmade läbi ning mõista, mis on teise inimese tegude ja sõnade ajendiks. Eesmärgiks oli uurida kuivõrd selline sotsiaalne oskus on sõltuv laste keelelisest arengust.

Prof. Gary Morgan (alloleval pildil koos viipekeeletõlgiga) Londoni Ülikoolist, kes keskendus sellele, millest sõltub lapse edu klassiruumis ning mis aitab selleks vajalikel o20170314_132539-1-1-1skustel hästi töötada. Üldiselt on kurtidel lastel rohkem ületatavaid takistusi eakohase arengu saavutamisel, kuid spetsialistide ja perekonna tugi võib nende potentsiaali suurel määral tõsta. Oma ettekandes andis prof. Morgan ülevaate, kuidas me mõistame kurtide laste varase suhtluse kogemust ning mida see võib tähendada nende sotsiaalsete ja kognitiivsete oskuste arengule.

Teabepäeval osalesid kurtide ja kuulmispuudega laste õpetamise ja arendamisega seotud spetsialistid nii koolidest kui lasteaedadest.

Täname kõiki huvilisi, lektoreid, korraldajaid ja toetajaid huvitava päeva eest!

 

Üritust rahastas:

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.