Spreadthesign sõnaraamatu koostajad kohtusid taas

Spreadthesign sõnaraamatut koostavad projektipartnerid kohtusid taas, seekord Slovakkias. Kohtumine leidis aset 8.-10. oktoobril Prešovis, Peamisteks arutelu teemadeks olid sõnaraamatusse lisatavate 360-kraadiste fotode ning sõnaraamatu üldise koostamise/administreerimisega seonduv. Tutvuti ka sealse kuulmispuudega laste õpetuse ning kohaliku ajaloo ja kultuuriga.

Meie seltsist osalesid üritusel Kadri Hein-Loik, Mari-Liis Ungerson ja Raili Loit, kellest esimesed kaks andisd koosolekul ülevaate meie meeskonna senini tehtud töödest ja tutvustasid Slovakia partnerile meie seltsi ning viimane viis läbi töörühma arutelu võimalike 360-kraadiste fotode kaardistamiseks, tutvustas töö dokumenteerimiseks loodud elektroonseid dokumente ja nende kasutamise võimalusi.

Koosolek oli produktiivne ja huvitav, südantsoojendav oli kohtuda nii uute kui varasemate pikaaegsete projektipartneritega 14-st erinevast Euroopa riigist.

KLÕPS ühines Spreadthesign sõnaraamatu koostamisega 2015.aastal, mitmed seltsi liikmed on asjaga tegelenud juba alates 2012. aastast.


Sõnaraamatu koostamise meeskond Slovakkia koosolekul

Rubriigid: Määratlemata | Spreadthesign sõnaraamatu koostajad kohtusid taas kommenteerimine on välja lülitatud

FEAPDA kongress Põhja-Makedoonias

26.-28. septembril toimus Põhja-Makedoonia pealinnas Skopjes 25. Euroopa Õpetajate Ühenduste Liidu (FEAPDA) kongress, mille teemaks oli “Kuulmispuudega õppurite ettevalmistus iseseisvaks eluks”. Osalejaid oli kokku 16 erinevast riigist, sealhulgas Eestist.


FEAPDA president Alison Weaver kõnet pidamas

Kongressi ettekanded keskendusid peamiselt kuulmispuudega õppurite sotsiaalse, emotsionaalse, psühholoogilise ja kognitiivse arenguga seonduvatele aspektidele; tutvustati viimase aja uuringuid antud vallas; räägiti võimalikest arengut pärssivatest riskiteguritest ning sellest, kuidas toetada kuulmispuudega laste/noorte iseseisvust ning kohandada õpetust, rehabilitatsioonitegevust ja lapsevanemate nõustamist vastavalt kaasaja vajadustele. Ühtlasi tutvustati põgusalt kuulmispuudega õpilaste hariduse hetkeolukorda Balkanimaades ning külastati Skopjes asuvat kutsekooli, milles õpivad ka kuulmispuudega õppurid.


Hetk kongressilt

Kongressi raames kohtusid FEAPDA liikmesorganisatsioonide esindajad muu hulgas ka Põhja-Makedoonia presidendi Stevo Pendarovskiga. Arutati kuulmispuudega laste hariduse ja kaasatuse ning võimaliku riikidevahelise koostööga seonduvaid küsimusi antud vallas. KLÕPSi esindas kohtumisel Raili Loit.


FEAPDA esindus Põhja-Makedoonia presidendi vastuvõtul

Pärast kongressi toimus traditsiooniline FEAPDA nõukogu koosolek, kus kinnitati organisatsiooni põhikirja muudatused ning otsustati järgmise kongressi korraldamise au anda meie seltsile. Järgmine kongress saab toimuma 2021. aastal Tallinnas.

Oli meeldiv ja huvitav kohtuda ning vahetada kogemusi kolleegidega üle Euroopa ja taas kord tõdeda, et  Eesti kuulmispuudega laste haridus ei ole omadega sugugi halval järjel.

Kongressi ettekannete tutvustusi saab lugeda FEAPDA kodulehelt, sealt leiab ka ülevaatliku pildigalerii: https://www.feapdacongress2019.org/

 

Rubriigid: Määratlemata | FEAPDA kongress Põhja-Makedoonias kommenteerimine on välja lülitatud

Valminud on uus raamat

Kuulmispuudega Laste Õpetajate Seltsi eestvedamisel on valminud elektroonne heli- ning videofailidega varustatud pildiraamat „Minu päev“, mis on mõeldud kurtidele väikelastele ja nende vanematele, et ühise tegevuse kaudu teha tutvust eesti viipekeelega, arendada igapäevasuhtluseks vajalikku keele- ja kommunikatsioonioskust ning hõlbustada omavahelist suhtlust.

Raamat sisaldab lihtsamaid igapäevaseid üksikviipeid ja käibefraase järgmistel põhiteemadel: perekond, söök ja jook, ööpäeva osad ja vastavad temaatilised tegevused, riided ja riietumine, hügieenitoiminguid, loomad, värvid ja suurused, mäng ja vabaaja tegevused ning suhtlemine, tähelepanu on pööratud ka viipekeelses suhtluses olulisel kohal olevale miimikale.  Üksikviipeid/fraase kujutavatele videofailidele lisaks leiab raamatust tegevusvideod, mille kaudu on võimalik õpitavaid viipeid kinnistada ning näha nende kasutamist nn loomulikus suhtluskeskkonnas. Kogu lastele suunatud sõnaline materjal on varustatud helifailidega, et kuulmisjäägi olemasolul vajadusel ka sellele oleks võimalik toetuda. Õpitava materjali kinnistamiseks on raamatusse ühtlasi lisatud harjutusi ning lapsevanematele selgitavaid kommentaare raamatus esitatu kohta.

Raamat „Minu päev“ on valminud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti rahastusel, selle autoriteks on Maret Õun ja Aire Murd.

Täname kõiki, kes raamatu valmimisele kaasa aitasid ning soovime põnevaid hetki viipekeelega tutvumisel!

Raamatuga on (Google Chrome brauseri kaudu) võimalik tutvuda aadressil: https://read.bookcreator.com/laSFKxrMRvaSZ6DPSKrlBdgT4SL2/69wVGx9zRaKxSW2AFgLMnQ

Oleme väga tänulikud ja rõõmsad, kui jagad oma arvamust raamatust ka meiega (e-post: klops.selts@gmail.com).

Rubriigid: Määratlemata | Valminud on uus raamat kommenteerimine on välja lülitatud