Kurtide laste sotsiaalse arengu teabepäev

14. märtsil 2017.aastal toimus Tallinnas Hotell Meriton konverentsikeskuses (Toompuiestee 27/Paldiski mnt 4, Tallinn) teabepäev kus tutvustatati kurtide laste sotsiaalse arengu kohta viimastele aastatel tehtud uurimuste tulemusi ning teiste riikide kogemusi kuulmispuudega laste õpetamisel ja arendamisel.20170314_110410-1

Teabepäeval esinesid:

Dr. Marek Meristo (paremal pildil) Göteborgi Ülikoolist, kes tegi kokkuvõtte nendest projektidest, millega ta on töötanud Tallinnas ja Tartus kuulmispuudega laste koolides (samuti Rootsis, Itaalias ja Londonis) alates aastast 2004. Nimetatud uurimusprojektid käsitlesid laste võimet näha maailma teise inimese silmade läbi ning mõista, mis on teise inimese tegude ja sõnade ajendiks. Eesmärgiks oli uurida kuivõrd selline sotsiaalne oskus on sõltuv laste keelelisest arengust.

Prof. Gary Morgan (alloleval pildil koos viipekeeletõlgiga) Londoni Ülikoolist, kes keskendus sellele, millest sõltub lapse edu klassiruumis ning mis aitab selleks vajalikel o20170314_132539-1-1-1skustel hästi töötada. Üldiselt on kurtidel lastel rohkem ületatavaid takistusi eakohase arengu saavutamisel, kuid spetsialistide ja perekonna tugi võib nende potentsiaali suurel määral tõsta. Oma ettekandes andis prof. Morgan ülevaate, kuidas me mõistame kurtide laste varase suhtluse kogemust ning mida see võib tähendada nende sotsiaalsete ja kognitiivsete oskuste arengule.

Teabepäeval osalesid kurtide ja kuulmispuudega laste õpetamise ja arendamisega seotud spetsialistid nii koolidest kui lasteaedadest.

Täname kõiki huvilisi, lektoreid, korraldajaid ja toetajaid huvitava päeva eest!

 

Üritust rahastas:

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Rubriigid: Määratlemata | Kurtide laste sotsiaalse arengu teabepäev kommenteerimine on välja lülitatud

150 aastat kurtide haridust Eestis

2016. aastal möödus 150 aastat ajast, mil Eestis avanes kurtidele lastele esmakordselt võimalus omandada kooliharidust ning seda tähistati Eesti Kurtide Liidu eestvedamisel Tallinnas Nordic Hotel Forumis toimunud temaatilise konverentsiga „Kurtide haridus teelahkmel”.

Konverentsi kokkuvõte ja ettekannetega saab tutvuda veebiaadressil: http://www.ead.ee/380012

Haridus.igp

Rubriigid: Määratlemata | 150 aastat kurtide haridust Eestis kommenteerimine on välja lülitatud

Kohtumine Euroopa Kurtide Laste Õpetajate Ühenduste Liidu esindajatega

Euroopa Kurtide Laste Õpetajate Ühenduste Liit (The European Federation of Associations of Teachers of the Deaf, FEAPDA) on 1969. aastal asutatud üle-Euroopaline kuulmispuudega laste õpetajate ühendus, mille eesmärgiks on esindada ja toetada selles vallas töötavaid professionaale läbi omavaheliste kogemuste vahetamise ja koostöö. Iga kahe aasta tagant korraldab organisatsioon temaatilisi kongresse, mis 2016. aasta oktoobris toimus Luxemburgis. Kongressi teemaks oli Inclusion and what it means for deaf education (Kaasav haridus kurtide õpetuses), lisaks toimus samal ajal ka FEAPDA nõukogu koosolek.

Foto5FEAPDA kauaaegse presidendi Paul Simpsoni (pildil) kutsel osales tänavusel üritusel KLÕPSi esindaja (Raili Loit) selleks, et arutada meie seltsi võimalikku liitumist ja koostööd nimetatud organisatsiooniga. FEAPDA esindajate vastuvõtt oli väga sõbralik ning läbirääkimised edukad, Eesti esindatusest kõnealuses organisatsioonis oldi väga huvitatud. Kuna parasjagu on FEAPDA kujundamas ümber oma liikmeks astumise poliitikat ja tegeleb alles vastava dokumentatsiooni uuendamisega, siis eelmainitud kohtumisel veel konkreetsetest liikmeks astumise tingimustest kõneleda ei saanud, kuid kõnelusi sel teemal jätkatakse niipea, kui uued põhimõtted ja tingimused on lõplikult kinnitatud (tõenäoliselt mitte enne 2017. aasta lõppu). Jääme lootma positiivsetele arengutele.

Foto53Hetk konverentsi töötoast

Rubriigid: Määratlemata | Kohtumine Euroopa Kurtide Laste Õpetajate Ühenduste Liidu esindajatega kommenteerimine on välja lülitatud