150 aastat kurtide haridust Eestis

2016. aastal möödus 150 aastat ajast, mil Eestis avanes kurtidele lastele esmakordselt võimalus omandada kooliharidust ning seda tähistati Eesti Kurtide Liidu eestvedamisel Tallinnas Nordic Hotel Forumis toimunud temaatilise konverentsiga „Kurtide haridus teelahkmel”.

Konverentsi kokkuvõte ja ettekannetega saab tutvuda veebiaadressil: http://www.ead.ee/380012

Haridus.igp

Rubriigid: Määratlemata | 150 aastat kurtide haridust Eestis kommenteerimine on välja lülitatud

Kohtumine Euroopa Kurtide Laste Õpetajate Ühenduste Liidu esindajatega

Euroopa Kurtide Laste Õpetajate Ühenduste Liit (The European Federation of Associations of Teachers of the Deaf, FEAPDA) on 1969. aastal asutatud üle-Euroopaline kuulmispuudega laste õpetajate ühendus, mille eesmärgiks on esindada ja toetada selles vallas töötavaid professionaale läbi omavaheliste kogemuste vahetamise ja koostöö. Iga kahe aasta tagant korraldab organisatsioon temaatilisi kongresse, mis 2016. aasta oktoobris toimus Luxemburgis. Kongressi teemaks oli Inclusion and what it means for deaf education (Kaasav haridus kurtide õpetuses), lisaks toimus samal ajal ka FEAPDA nõukogu koosolek.

Foto5FEAPDA kauaaegse presidendi Paul Simpsoni (pildil) kutsel osales tänavusel üritusel KLÕPSi esindaja (Raili Loit) selleks, et arutada meie seltsi võimalikku liitumist ja koostööd nimetatud organisatsiooniga. FEAPDA esindajate vastuvõtt oli väga sõbralik ning läbirääkimised edukad, Eesti esindatusest kõnealuses organisatsioonis oldi väga huvitatud. Kuna parasjagu on FEAPDA kujundamas ümber oma liikmeks astumise poliitikat ja tegeleb alles vastava dokumentatsiooni uuendamisega, siis eelmainitud kohtumisel veel konkreetsetest liikmeks astumise tingimustest kõneleda ei saanud, kuid kõnelusi sel teemal jätkatakse niipea, kui uued põhimõtted ja tingimused on lõplikult kinnitatud (tõenäoliselt mitte enne 2017. aasta lõppu). Jääme lootma positiivsetele arengutele.

Foto53Hetk konverentsi töötoast

Rubriigid: Määratlemata | Kohtumine Euroopa Kurtide Laste Õpetajate Ühenduste Liidu esindajatega kommenteerimine on välja lülitatud

ICED konverents Ateenas

2015. aasta juulikuus toimus Ateenas 22. ülemaailmne kuulmispuudega laste hariduse kongress International Congress on the Education of the Deaf (ICED) 2015„Educating Diverse Learners: Many Ways, one Goal „ („Mitmekesised õppijad – mitmed võimalused, üks eesmärk“). KLÕPSi liikmetest osalesid üritusel Piret Põllu ja Raili Loit. Osaluse eesmärgiks oli koguda kaasaegset teavet kuulmispuudega laste hariduse vallas toimuvast Euroopas ja kogu maailmas ning luua väliskontakte võimalikuks tulevaseks koostööks teiste riikide spetsialistidega.

ICED kongressi näol on tegemist ühe vanima ja prominentsema üritusega kuulmispuudega laste õpetuse vallas – esimene kongress toimus 1878 Pariisis ning alates 1970. aastast korraldatakse seda regulaarselt iga viie aasta järel erinevates maailma riikides.

Ateena kongress kestis neli päeva ning selle raames käsitleti kuulmispuudega seonduvaid haridusküsimusi väga erinevatest aspektides. Paralleelselt oli pidevalt võimalik kuulata ettekandeid 8-10 erinevas töötoas, ettekandeid oli kokku ~400. Suuremad teemadeplokid, millele keskenduti olid: kuulmispuudega laste sensoorne ja kognitiivne mitmekesisus; keel ja kirjaoskus; viipekeel ja kakskeelsus; emotsionaalne areng ja vaimne tervis; varane sekkumine ja väikelaste kasvatamine; CI; õppekavad ja õpikeskkond; tehnoloogia; õpetajakoolitus; elukestev õpe ja elu kvaliteet ning tööhõive ja mobiilsus. Kongress oli väga sisukas ja põnev ning andis hea võimaluse näha/kuulda kuulmispuudega laste hariduse vallas toimuvast üle kogu maailma. Rõõm oli tõdeda, et üldised probleemid ja arvamused kuulmispuudega laste haridusküsimuste osas on nii Eestis kui mujal maailmas suhteliselt sarnased.

Kongressil esitletud teemadega on põhjalikumalt võimalik tutvuda mahuka ingliskeelse kongressi kogumiku vahendusel, mida on soovi korral võimalik laenutada KLÕPSi juhatuselt.

Järgmine ICDE kongress toimub 2020.aastal Austraalias, Brisbanes – loodame huvile ja osavõtule ka KLÕPSi liikmete hulgas.

3

Hetk 2015. aasta konverentsilt

Rubriigid: Määratlemata | ICED konverents Ateenas kommenteerimine on välja lülitatud